Фотографии и музика от България


Voices and Images From Bulgaria

Гласове и Образи от България е уникална колекция от фотографии и музикални записи създадени в периода от 1966 до 1979г.


След първото ми посещение в България, аз почувствах неотложна нужда да запазя музиката и традициите в танца, които се трансформираха и изчезваха от държавата по това време. Бях вдъхновен от идеята да документирам и запиша традиционната музика и танци от всяко място, което посещавах, като ги записвах перманентно на 16 милиметрова филмова лента и аудиокасета.


Първоначално отидох в България за да уча Български народни танци. Целта ми, скоро след това се измести в посока документализиране на традициония бит и култура в селата. Като каквото и да правех, където и да бях, винаги имах поне един фотоапарат SLR преметнат през гърдите, за да уловя всеки един специален момент, който се задаваше.

Мартин Кейниг


Език:
Български/ Английски  
Текст: Ланни Силверман , Главен Куратор към Чикагския Културен Център,
  Д-р Анна Илиева, Танцов Етнолог към Българска Академия на Науките
  Мартин Кейниг
Страници: 96  
Фотографии:
43  
Подвързване: Твърди корици със мека гланцова облечка, Размери: 21 x 28 cm. (8.2” x 11”)
Побликувана: 2011
ISBN: 978-0-615-41099-9
 
Влючено е и Музикално CD от различните региони.
55 минути традиционни Български песни и народни инструменти, записи от автентични места между 1966 и 1979г. от Мартин Кейниг.
$50.00 (плюс доставка - $5 за Америка само, $20.00 за света) Можете да поръчата копие на книгата чрез PayPal
или чрез Чек до:
 
Balkan Echoes
P.O. Box 2484, Vashon Island, WA 98070
email: koehoe@centurytel.net